معرفی کتاب پسران دلیر جسور و متفاوت

داستان های حقیقی از پسرانی شگفت انگیز که بدون جنگ و خون ریزی دنیا را تغییر دادند.

همین چند وقت پیش بود که کتاب دختران جسور یا دختران بلندپرواز به فارسی ترجمه شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. کتابی مصور که در هر دو صفحه به شرح زندگی یک زن موفق در عرصه جهانی می پرداخت. یک صفحه متن و یک صفحه طرحی از شخصیت در روبرو. خوبی کتاب این بود که داستان را برای مخاطبان کودک و نوجوان تعریف کرده بود و بهترین انگیزه ها را به مخاطب خود می داد. چندی بعد جلد دوم هم چاپ شد و آن هم با استقبال روبرو شد.

اما همیشه یک سوال باقی می ماند؟ پس پسرها چه؟

کتاب پسران دلیر، جسور و متفاوت پاسخی به این نیاز است و با همان الگو زندگی حدود صد مرد موفق را شرح داده است. شخصیت های تاریخی، هنری، سیاسی و ورزشی. از گاندی گرفته تا مسی، از محمد علی کلی تا اوباما. تازه گاهی یک شخص موضوع یک بخش نبوده و بخش های پسران مدرسه ایسکا یا چهار کشیش به شرح مشقت ها و البته موفقیت های گروهی از مردان موفق می پردازند.
کتاب مختصر و مفید اما بسیار شیرین مساعی و موفقیت های هر مرد موفق را شرح داده است. خواندن این کتاب حتی برای بزرگسالان انگیزه بخش است چه برسد به کودکان و نوجوانان که بلند پرواز و خیال پرداز هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.