پسران دلیر جسور و متفاوت

معرفی کتاب پسران دلیر جسور و متفاوت داستان های حقیقی از پسرانی شگفت انگیز که بدون جنگ و خون ریزی دنیا را تغییر دادند. همین چند وقت پیش بود که کتاب دختران جسور یا دختران بلندپرواز به فارسی ترجمه شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. کتابی مصور که در …